(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Over ons

Samen werkt!

Er verandert ongelofelijk veel in de wereld. Ook in onze Arnhemse samenleving. We worden ouder en steeds meer mensen leven alleen. Het verdwijnen van veel onderdelen van de verzorgingsstaat vraagt om meer participatie en eigen kracht van burgers. Nieuwe technologie heeft invloed op het leven van onze bewoners.

De klimaatvraagstukken dwingen ons om versneld te verduurzamen. En bovenal wordt het, door woningtekort en marktwerking, voor veel mensen steeds moeilijker om te wonen zoals zij dat willen.

Al deze veranderingen leveren grote nieuwe vragen op. Voor onszelf, voor onze bewoners, maar ook voor onze partners. Gelukkig werken we samen om de nieuwe antwoorden en de weg vooruit te vinden.

Wij zijn Volkshuisvesting, de woningcorporatie in Arnhem die sinds 1908 betaalbare en goede woningen in veilige en krachtige wijken biedt. Al dik een eeuw lang zien we dat samen werkt. Er zijn steeds meer voorbeelden van burgers en partners die door samenwerking grootse dingen realiseren. Voor buurten en wijken en daarmee ook voor zichzelf.

Volkshuisvesting wil die energie en gezamenlijke kracht laten werken! En dat is ook precies wat we de komende jaren gaan doen. Onze buurten en wijken hebben de potentie om leefbare, gezonde en gelukkige wijken te zijn. Volkshuisvesting neemt dit, samen met partners en huurders, graag op zich. Hiervoor willen we nog meer weten wat bewoners nodig hebben. Veel van de problemen, maar ook oplossingen, beginnen tenslotte bij mensen thuis. Zo blijven we bouwen aan buurten en wijken waar mensen zichzelf en elkaar kunnen helpen.

‘Samen werkt’. Het zit diep in het hart van Volkshuisvesting Arnhem. Dit is wat ons drijft. En dit is wat ons, onze bewoners, onze partners en Arnhem naar de toekomst brengt.

Lees hier onze Missie en visie.