(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klarendal

Kleurrijke wijk met vele gezichten

De wijk
Klarendal was in de vorige eeuw een uitgesproken volkswijk. Nu is deze bijzondere verzameling karakteristieke buurten beter te omschrijven als een kleurrijke smeltkroes met vele gezichten. De hoogteverschillen en de ligging tussen de Arnhemse binnenstad en park Klarenbeek, maar ook de vele verschillende soorten mensen in deze wijk maken het tot een unieke plek om te wonen, te werken en te leven. Klarendal heeft zich sterk ontwikkeld tot creatieve wijk.

De bewoners
Klarendal heeft gemiddeld een wat jongere bevolking (tot 40 jaar) dan Arnhem als totaal. In de wijk wonen relatief veel eenoudergezinnen en alleenstaanden. Een behoorlijk deel van de bewoners heeft een sociale en economische achterstand. Het aandeel allochtonen (35%) ligt iets boven het stadsgemiddelde (31%). De Turkse bevolkingsgroep is met 10% in de wijk ruim vertegenwoordigd. Vooral deze veelheid aan culturen en de jonge bevolking maken Klarendal tot een inspirerende smeltkroes.

De voorzieningen
Klarendal heeft veel voorzieningen als het gaat om sport en onderwijs. Met succes is een impuls gegeven aan de wijkeconomie. In de vele winkelpanden aan de Sonsbeeksingel en de Klarendalseweg zijn nieuwe ondernemers gevestigd. De winkels en ateliers zijn gericht op mode en op ambachtelijke creativiteit. Daarnaast heeft de wijk vernieuwende horeca. Het Modekwartier trekt vele bezoekers van buiten de wijk, zelfs buiten de stad.

De toekomst
In de afgelopen jaren is er veel gedaan in Klarendal als het gaat om ontwikkeling en vernieuwing. Eerst vanuit de wijkvisies ‘Klarendal Kleur en Karakter’ uit 2003 en ‘Klarendal 2022 Eigenzinnig en ondernemend’. Denk aan het gezondheidscentrum in School III of het verduurzamen van woningen in een groot deel van de wijk. Het gaat goed met de wijk maar op de thema’s veiligheid, onderwijs, goed wonen, werken en samenleven valt zeker nog winst te behalen. We zijn toe aan Stadsvernieuwing 3.0. In het kader van de Woondeal maken bewoners, gemeente en in de wijk actieve organisaties als Volkshuisvesting een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. Eind 2020 zal dit er zijn.

Volkshuisvesting en Klarendal
Volkshuisvesting is de grootste eigenaar/verhuurder in Klarendal. Ruim de helft van de woningen in de wijk is van Volkshuisvesting. Ons woningbezit bestaat vooral uit eengezinswoningen, boven- en benedenwoningen, appartementen en woon-werkpanden. De huurwoningen vallen grotendeels in de goedkope en betaalbare huurklasse. Een behoorlijk deel van het bezit is monumentaal. Naast onderhoud en verduurzaming van ons woningbezit in Klarendal proberen we met bewoners continu de leefbaarheid van ‘onze’ buurten te verbeteren.