(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elden

Het dorp in de stad

De wijk
Een prachtig dorpje met 800 woningen midden in de stad. Dat is Elden. Van oudsher een klein dorp dat deel uitmaakte van de gemeente Elst. In 1966 werd Elden bij Arnhem gevoegd. De wijk ligt ten zuiden van de Rijn, aan de westkant van de Nijmeegseweg (A325) en wordt verder begrensd door de wijken Elderveld en De Laar. In de directe omgeving van Elden is veel veranderd, zoals de komst van het Gelredome met daarbij het eerste ‘transferium’ van Arnhem, het kantorenpark Gelderse Poort met het Ohra gebouw. Maar Elden heeft het dorpse karakter van ruimte, gezelligheid, groen en zelfs een molen weten te behouden. En juist dat karakter maakt Elden zo aantrekkelijk.

De bewoners
Elden is in meerdere opzichten een oudere wijk. Bijna de helft van de inwoners in Elden is boven de 50 jaar. Van deze groep is maar liefst 54% 65 jaar of ouder. Een belangrijke reden hiervoor is het verpleeghuis Elderhoeve in de wijk. De groep 20 tot 39 jarigen is sterk ondervertegenwoordigd, net als het aandeel alleenstaanden. Wel wonen er veel gezinnen in Elden. Eén ding geldt echter voor iedereen in Elden. Mensen vinden Elden heerlijk, zijn zeer gehecht aan het dorpse karakter en worden graag oud in hun eigen vertrouwde omgeving. Dit houdt ook de instroom van jonge mensen tegen.

De voorzieningen
Elden heeft niet veel voorzieningen. Er is een sportpark, een basisschool en een aantal kleine winkels. Bovendien is er behalve een huisarts en een fysiopraktijk ook een verpleegtehuis in de wijk. Wél volop aanwezig in Elden is recreatiegroen. Elden heeft alles wat je van ‘een dorp in de stad’ kan verlangen, inclusief het gebrek aan sommige voorzieningen.

De toekomst
‘Het dorp in de stad’ groeit. Met de voorzieningsontwikkelingen in de directe omgeving, maar bijvoorbeeld ook met een aantal zorginstellingen. Een aantal voorbeelden:

  • De nieuwbouw van 240 woningen van de nieuwe buurt De Tuin van Elden op de plek van de voormalige Intratuin.
  • De realisering van de nieuwe zorgfaciliteit ‘Elderhoeve’ door Vivare. Met 28 groepswoningen voor 168 psychogeriatrische patiënten van Pleyade, 42 appartementen voor senioren met een zorgindicatie en 1000m² bedrijfsruimte voor de regionale huisartsenpost en kinderopvang.
  • Ontwikkeling centrum Zuid. Op het Gelredometerrein zijn plannen voor een nieuwe meubelboulevard.
  • Volkshuisvesting heeft de intentie om een zorgboerderij aan de Drielsedijk te vestigen.

Volkshuisvesting in Elden
Volkshuisvesting verhuurt in Elden slechts 44 woningen. Elden is een wijk in balans waar mensen met veel tevredenheid wonen en leven. In de nabije toekomst zijn er echter veel ontwikkelingen die voor onrust en overlast zullen zorgen in de wijk. Volkshuisvesting zal, mede door haar beperkte rol in Elden, geen initiatieven ontplooien om hierin de balans te bewaren of herstellen.

Wonen in Elden?
Wilt u wonen in Elden? Of wilt u gewoon meer weten? Neem dan contact op met Volkshuisvesting.