(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

dinsdag 22 maart 2022
nieuws-intro-picture-comment

Nederland komt in actie voor Oekraïne. Onze huurders vragen of zij Oekraïense vluchtelingen in huis mogen nemen. Wij geven graag ruimte voor deze hartverwarmende initiatieven.

Bent u van plan onderdak aan te bieden? Een prachtig aanbod. Wij geven u graag een paar aandachtspunten mee:

  • We zouden het fijn vinden als u ons erover informeert. Dit kan met een mail of telefonisch.
  • U blijft verantwoordelijk voor de goede bewoning van uw woning. 
  • U kunt geen onderhuurovereenkomst aangaan met de tijdelijke logees. 
  • Als u de huur opzegt, kan de logee niet blijven wonen in de woning of de huurovereenkomst van u overnemen.
  • Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat u zich realiseert waar u aan begint. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. Houdt u er rekening mee dat de opvang voor langere tijd kan zijn? Op de website van takecarebnb leest u wat het betekent om vluchtelingen in uw huis op te nemen en zij geven goede tips.

Er is nog veel onduidelijk. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn gevolgen hebben voor uw toeslagen, uitkeringen en gemeentelijke belastingen. Laat u daarom goed informeren. Dat kan onder meer op deze websites: