(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nieuwe huisvestingsverordening

donderdag 21 december 2023
nieuws-intro-picture-comment

De verhuur van onze woningen gaat via Entree. In de Entree regio werken we met een gezamenlijke huisvestingsverordening. De huidige verordening loopt 31 december 2023 af. Het is gelukt om met alle gemeenten en aangesloten corporaties in de regio een nieuwe huisvestingsverordening af te sluiten voor de periode van 2024 t/m 2028.

De belangrijkste punten op een rij:

  • Het percentage voor aanbieden via loten gaat van maximaal 15% naar maximaal 30%. Dit is om starters meer kans te geven.
  • Maatwerk vervalt. Daarvoor komt er een onderscheid tussen bemiddeling en aanbieden met en zonder voorrang.
  • Er is ook duidelijker omschreven welke doelgroepen worden bemiddeld naar een woning en welke voorrangsregels kunnen worden toegepast.
  • Er kunnen meer woningen speciaal worden gelabeld voor bijvoorbeeld ouderen (Nieuw label: Van groot naar beter) en grote gezinnen.
  • Op verzoek van een aantal regiogemeenten wordt het ook mogelijk om 50% van de sociale nieuwbouwwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners.

Meer informatie leest u terug op:

Nieuwe Huisvestingsverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen - Entree