(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jaarcijfers Entree 2022: verhuur sociale huurwoningen regio Arnhem-Nijmegen

dinsdag 06 juni 2023
nieuws-intro-picture-comment

“Alleen meer woningen bouwen en creatieve oplossingen in de bestaande bouw lost krapte op de woningmarkt in regio Arnhem-Nijmegen op.”

Persbericht

Arnhem, 1 juni 2023

Jaarcijfers Entree 2022: verhuur sociale huurwoningen regio Arnhem-Nijmegen

 

“Alleen meer woningen bouwen en creatieve oplossingen in de bestaande bouw lost krapte op de woningmarkt in regio Arnhem-Nijmegen op.”

 

In de onlangs gepubliceerde cijfers door Entree, zien we het aantal woningzoekenden steeds verder toenemen. Het gevolg is dat er steeds meer kandidaten zijn voor het (vrijkomende) aanbod van de woningcorporaties. De slaagkans voor de woningzoekende wordt hierdoor minder. Zowel de startende woningzoekende die nog geen woning heeft en de woningzoekende die wil doorstromen naar een andere passende woning, hebben hier last van.

 

De 18 corporaties in de regio Arnhem-Nijmegen verhuren gezamenlijk ongeveer 90.000 sociale huurwoningen en werken al jaren samen bij het aanbieden en verhuren van hun woningen via Entree. De regels om de schaarse sociale huurwoningen zo goed mogelijk te verdelen staan in de gemeentelijke Huisvestingsverordening. Volgens de cijfers die Entree publiceerde, werd in 2022 op een woningadvertentie gemiddeld 330 (resp. 312 in 2021 en 285 in 2020) keer gereageerd. Van de 65.000 (resp. 61.000 in 2021 en 56.000 in 2020) actief woningzoekenden in de regio Arnhem-Nijmegen vonden er in 2022 5.662 een sociale huurwoning (resp. 5928 in 2021 en 5530 in 2020).

Veel woningzoekenden visten dus achter het net.

 

Meettijd

Om de volgorde van de woningzoekenden te bepalen maken de corporaties in de regio Arnhem – Nijmegen gebruik van meettijd. Wie de langste meettijd heeft en aan de voorwaarden voldoet, is als eerste aan de beurt. Meettijd is iets anders dan wachttijd. De meettijd wordt bij doorstromers bepaald door de woonduur, dus de datum dat de woningzoekende in zijn woning is gaan wonen. Bij starters wordt de meettijd bepaald door de inschrijfduur bij Entree.

Doorstroming

Doorstromers hebben vaak een langere meettijd dan starters. Uit de cijfers blijkt dat ook voor doorstromers het aanbod van middel dure woningen te gering is. Het bouwen van huizen zorgt voor doorstroming. Hier ligt ook een belangrijke taak voor projectontwikkelaars. Starters hebben hier uiteindelijk ook baat bij. Aan het eind van elke verhuisketen wordt altijd een starter geholpen aan een woning. Hoe meer woningen er vrijkomen, hoe beter dat is voor alle woningzoekenden; doorstromers én starters.

Loting
Daarnaast mogen corporaties jaarlijks circa 15% van de vrijkomende woningen op basis van loting aanbieden, zonder dat de meettijd hierbij van invloed is. Dit geeft vooral kansen voor starters, jongeren en woningzoekenden met een korte meettijd. Ook bemiddeling biedt ruimte om toe te wijzen aan bepaalde groepen, zoals bijvoorbeeld jongeren.

“Hoeveel regels en processen we ook met elkaar bedenken om de doorstroming te vergroten, het lost de huidige schaarste niet op”, aldus Joost Wools regiomanager Portaal Arnhem en voorzitter Entree. “Daarvoor is het nodig om snel meer woningen te bouwen. Dat alleen helpt niet! We zullen als woningcorporaties ook alle mogelijkheden moeten bekijken binnen de bestaande bouw en naar creatieve woonvormen moeten zoeken. Oplossingen die passen bij de vragen van deze tijd. Een antwoord op die vragen zijn bijvoorbeeld flexwoningen, woningen splitsen, deelwonen en optoppen. Alleen als we alle mogelijkheden onderzoeken, daarmee experimenteren en implementeren, zullen slaagkansen van woningzoekenden eindelijk weer gaan stijgen. Daar zijn we hard mee bezig met elkaar en dat is hard nodig, zoals de cijfers laten zien.”