(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woonvisie Arnhem gepresenteerd

donderdag 19 oktober 2023
nieuws-intro-picture-comment

Donderdagmiddag 12 oktober heeft wethouder Paul Smeulders de nieuwe Arnhemse Woonvisie gepresenteerd. Deze visie is tot stand gekomen na een intensief participatieproces in de stad waarbij ook wij als vakgenoten zijn betrokken.

Arnhemmers krijgen nu tot en met 12 november de kans om te reageren. Dat kan door vragen te stellen over deze Woonvisie, een gesprek met de gemeente aan te gaan, of een (schriftelijke) zienswijze indienen. Op basis van de reacties en zienswijzen gaat de gemeente kijken of er nog wijzigingen in de visie moeten komen. Daarna wordt de definitieve versie aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

Meer informatie leest u hier.