(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nieuwe huurdersorganisatie

maandag 23 oktober 2017
nieuws-intro-picture-comment

Zoals alle grote woningcorporaties heeft nu ook Volkshuisvesting een Huurdersorganisatie.

Na anderhalf jaar van voorbereiden is er gekozen voor een Stichtingsvorm. De statuten zijn over enige tijd te lezen op de eigen website van de Huurdersorganisatie Volkshuisvesting.

De stichting Huurdersorganisatie Volkshuisvesting Arnhem is op 7 juli 2017 officieel opgericht bij notaris Van de Kamp. De huurdersorganisatie praat o.a. volop mee met de gemeente over het realiseren van de woonprestatieafspraken en de uitvoering daarvan in het voorliggende jaar. Ook de bewonerscommissies weten de huurdersorganisatie ondertussen voor overleg te vinden.

De Stichting is speciaal opgericht om de belangen van huurders en bewoners/bewonersgroepen te behartigen. De Stichting heeft naast een dagelijks bestuur nog 3 bestuursleden en wil dit aantal in de nabije toekomst nog uitbreiden. De leden houden zich onder meer bezig met het bestaande, te wijzigen, en nieuw op te stellen beleid van Volkshuisvesting

Een paar keer per jaar is er overleg met de Raad van Commissarissen van Volkshuisvesting Arnhem. Er is ook regelmatig overleg met andere woningcorporaties, In november 2017 zal het bestuur zich tijdens een open bijeenkomst aan de huurders van Volkshuisvesting voorstellen. In het voorjaar van 2018 zijn er openbare verkiezingen voor het bestuur. Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden voor informatie daarover.

Voorzitter : Diana Kummeling

Penningmeester : Anja Vermeulen

Secretaris : Karo Saleh.

Contactgegevens:  

Huurdersorganisatie VHV De Akker 71/10

Akkerwindestraat 71 6832CV Arnhem

e-mail: huurdersorganisatiearnhem-at-gmail.com