(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kan ik om huurbevriezing of huurverlaging vragen?

donderdag 25 april 2019
nieuws-intro-picture-comment

Dit jaar kunt u nog geen huurverlaging- of bevriezing aanvragen. Daarvoor moet de Rijksoverheid eerst de Wet aanpassen. De wet kan niet gewijzigd worden voor 1 mei 2019. Samen met de overheid gaan we kijken wat er voor 2020 mogelijk is.

De Woonbond heeft in december 2018 met Aedes een Sociaal Huurakkoord gesloten. Hierin is een afspraak opgenomen dat eerst wettelijk moet worden vastgelegd welke huurprijs maximaal betaalbaar is voor verschillende inkomensgroepen.

Het gaat om twee groepen huurders:

1. Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de aftoppingsgrens kunnen bevriezing van de huurprijs aanvragen.

2. Huurders met een laag inkomen, maar die een huurprijs hebben van meer dan € 720, 42 kunnen een huurverlaging aanvragen.

Om deze afspraak uit te voeren is eerst een wetswijziging nodig. Daarom hebben de Woonbond en Aedes afgesproken dat de afspraken waar een wetswijziging voor nodig is, vanaf 2020 ingaan. Op deze manier heeft de Rijksoverheid de tijd om eerst de wet aan te passen.