(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kronenburg en Vredenburg

Veelzijdige stadsharten in Arnhem Zuid

De wijk
De wijken Kronenburg en Vredenburg hebben een heel eigen plek in Arnhem. Beide woonwijken, gebouwd in de jaren ’70 en ’80, hebben alle voorzieningen die een mens zich kan wensen en daarnaast een grote afwisseling in bouwstijlen. Laagbouw en hoogbouw, ruimtelijke opzet, groene omgevingen of juist een hoge bouwdichtheid. Al met al zijn Kronenburg en Vredenburg bijna volledig zelfstandige stadsharten in Arnhem-Zuid. Daarbij heeft Kronenburg een meer dichtbebouwd karakter, waardoor er minder groen te beleven valt en is Vredenburg een typische ruim opgezette jaren ’70-wijk met heel veel groen. Voor beide wijken geldt het winkelcentrum Kronenburg als een centraal punt met een overvloed aan wijkvoorzieningen als winkels, kantoren en jeugdcentra. De tevredenheid van de bevolking over wonen in deze twee wijken varieert sterk per gebied, waarbij een aantal gebieden in Vredenburg qua tevredenheid sterk boven het Arnhemse gemiddelde liggen.

De bewoners
Vredenburg en Kronenburg hebben beide een overwegend oudere bevolking.  23 % van de bevolking is 65 jaar of ouder. Het aantal kinderen onder de 10 jaar is afnemend (tot 8%), terwijl de groep 10-20 jarigen licht groeit (tot 10 %).Voor jonge mensen en starters zijn Kronenbrug en Vredenbrug zeer aantrekkelijk door de combinatie van de goede ligging, het stedelijke ‘gevoel’ en uiteraard ook zaken als prijs en snelle beschikbaarheid van een woning.

De voorzieningen
Als voorzieningen ergens binnen Arnhem op niveau zijn, dan is het wel in Vredenburg en Kronenburg. Winkelcentrum Kronenburg heeft een sterk wijkoverschrijdende functie en is van alle gemakken voorzien, terwijl ook zaken als medische voorzieningen, een dienstencentrum voor ouderen, sportfaciliteiten en scholen ruimschoots voorhanden zijn in Vredenburg. Bovendien worden deze wijken goed met elkaar verbonden met onder meer een loopbrug.

Groen in Kronenburg
Grrroen in Kronenburg staat voor je tanden ergens in zetten, je vast bijten in iets, in dit geval in kleur en vergroening van de wijk. Kijk op http://grrroeninkronenburg.nl/ voor meer informatie.

De toekomst

Er gebeurt genoeg in Vredenburg en Kronenburg als het gaat om ontwikkeling en vernieuwing. Mooie voorbeelden zijn:

  • Bewonersinitiatief om de openbare ruimte rond de opgang naar de bibliotheek te verfraaien;
  • Croydonplein: gemeente onderzoekt de mogelijkheid om dit plein meer betekenis te geven;
  • Aardgasvrij: Er doet zich een unieke kans voor om de wijk aardgasvrij maken. Het gemaal aan de Burgemeester Matsersingel wordt vervangen. Door in het nieuwe gemaal een warmtewisselaar te plaatsen kan warmte en koude uit het water worden gehaald en opgeslagen. Hiermee kan een deel van de omliggende woningen, kantoren en gebouwen worden verwarmd of gekoeld. Dit project heet Smart Polder.

Volkshuisvesting en Vredenburg en Kronenburg
Volkshuisvesting is met 585 woningen één van de grootste wooncorporaties in Vredenburg en Kronenburg. Beide wijken zijn in balans, maar kennen ook plekken waar de sociale kwetsbaarheid groot is. Volkshuisvesting ontwikkelt initiatieven om deze kwetsbaarheid te verkleinen, daarbij uitgaand van de eigen kracht van de bewoners.

Wonen in Vredenburg en Kronenburg?
Wilt u wonen in Vredenburg of Kronenburg? Of wilt u gewoon meer weten? Kijk dan op www.kronenburg-appelgaard.nl of neem contact op met Volkshuisvesting.