(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Geitenkamp

Heerlijk ‘Tuindorp’ in de stad

De wijk
De wijk Geitenkamp heeft een aantal omringende buurten: Arnhemse Allee, Monnikenhuizen, Nieuw Monnikenhuizen en Klarenbeek. De Geitenkamp zelf is een bijzonder gebied in Arnhem dat door de hoogteverschillen en de directe nabijheid van park en bos voelt als een heerlijke plek midden in de natuur. De dichtbebouwde Geitenkamp is in de jaren twintig opgezet als een tuindorp. Die allure is nog steeds zichtbaar in het straatbeeld. Daken met rode pannen en overstekende dakranden, tuintjes aan de straat, een geometrisch stratenpatroon en enkele fraaie poortgebouwen. Het geeft Geitenkamp een uniek karakter.

Het aangrenzende Monnikenhuizen heeft een duidelijk eigen karakter. Dit woongebied dateert uit de jaren vijftig en zestig en is strakker en wat ruimer van opzet met meer groen in de wijk. Het aangrenzende Nieuw Monnikenhuizen is een buurt uit de 21e eeuw, gebouwd op het voormalige Vitesse-terrein.

Geitenkamp is een karakteristieke wijk met veel goedkope eengezinswoningen die vaak over een grote tuin beschikken. Hierdoor biedt Geitenkamp vooral voor starters goede mogelijkheden om in een heerlijke omgeving hun eerste huis te vinden. In Monnikenhuizen (overwegend huur) en Arnhemse Allee (overwegend koop) is het woningaanbod gevarieerder en biedt daardoor ook meer mogelijkheden voor doorstroming.

De bewoners
Geitenkamp is een wijk met een redelijke diversiteit aan mensen. Door het verzorgingstehuis Drie Gasthuizen in Geitenkamp wonen er relatief veel ouderen. Daarnaast is het aandeel jongeren en jongvolwassenen net als het aandeel niet West-Europese allochtonen onder het Arnhemse gemiddelde. In de wijk wonen veel eenoudergezinnen en mensen die afhankelijk zijn van de bijstand. Door de verkoop van huurwoningen neemt de instroom van de hogere inkomensgroepen toe.

De voorzieningen
Het voorzieningenniveau is goed. Op het gebied van sport is de wijk goed bedeeld. Sportcomplex Valkenhuizen is als stedelijke voorziening goed uitgerust. Daarnaast is er vanuit de gemeente ruime aandacht voor het op peil houden van voorzieningen, zoals winkels.

De toekomst
Geitenkamp is een wijk in ontwikkeling. Er zijn op dit moment een aantal plannen om Geitenkamp een aantrekkelijke woonplek in Arnhem te laten zijn en blijven. Een aantal voorbeelden is de verkoop van huurwoningen en het bieden van individuele aanpak van sociale problemen. Daarnaast verbeteren de woningcorporaties bestaande woningen en brengen meer variatie in het woningaanbod.

Volkshuisvesting en Geitenkamp
Volkshuisvesting beheert ruim 600 huurwoningen in Geitenkamp. Het woningbestand bestaat vooral uit kleine eengezinswoningen en boven- en benedenwoningen in de goedkope en bereikbare huurklasse. Daarmee bedienen wij hoofdzakelijk kleine huishoudens. In de Arnhemse Allee beheert Volkshuisvesting 81 kleine appartementen.

Wonen in Geitenkamp?
Wilt u wonen of werken in dit bijzondere deel van Arnhem? Of gewoon meer weten? Neem dan contact op met Volkshuisvesting.

Kijk ook op www.geitenkampnet.nl voor meer nuttige informatie.