(026) 3 712 712

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eénmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen en hoge huur

maandag 01 maart 2021
nieuws-intro-picture-comment

Op 1 januari 2021 is de wet ‘eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’ ingegaan. Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een éénmalige huurverlaging.

Wanneer komt u in aanmerking voor éénmalige huurverlaging?

Als uw huishouden:

  • een inkomen heeft onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én
  • een huurprijs betaalt boven de voor u geldende aftoppingsgrens.

In de tabel hieronder ziet u welke aftoppingsgrens voor u geldt.

Moet ik de éénmalige huurverlaging zelf aanvragen?
Nee. Volkshuisvesting checkt bij de Belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen in 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. De Belastingdienst levert vervolgens een bestand aan waarin staat in welke categorie het inkomen valt. Het exacte inkomen wordt niet met ons gedeeld. De Belastingdienst stuurt u vervolgens ook een huishoudverklaring. Hierin staat dat de woningcorporatie deze heeft opgevraagd.

Ja. Als het gezamenlijk huishoudinkomen in 2020 gedaald is tot onder de vastgestelde inkomensgrens (zie de tabel). Is dit bij u het geval, dan moet u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen bij Volkshuisvesting. Hieronder vindt u een voorbeeldbrief. Hierbij geldt dat de inkomensdaling minstens zes maanden voor het verzoek begon. Als huurder moet u bij het verzoek gegevens aanleveren. Bijvoorbeeld salarisstroken, uitkeringsspecificaties, een verklaring van de boekhouder als u zzp’er bent én een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden.

Wanneer gaat de huurverlaging in?
In de wet staat beschreven dat wij als woningcorporatie u vóór 1 april 2021 een huurverlagingsvoorstel moeten doen als u hiervoor in aanmerking komt. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Dit betekent dat als het huurverlagingsvoorstel in februari wordt verstuurd, de huurverlaging ingaat op 1 april 2021.

Meer informatie?
U kunt ons bellen als u wat meer informatie nodig heeft op (026) 3 712 712. Wij leggen het u graag uit.