Over Volkshuisvesting
Print
FacebookE-mail

Over Volkshuisvesting

Waar staan wij voor?
Wij stellen de mens centraal en richten ons op de Arnhemse samenleving. In onze Strategische Visie hebben we een aantal waarden vastgesteld. Deze waarden komen tot uiting in het beeld dat wij hebben van mens en maatschappij. Dit beeld is weer bepalend voor onze houding naar de klant en de manier waarop we ondernemen. Daarom staan wij voor het volgende: 

De mens centraal
De mens is voor ons het uitgangspunt en het doel van ons handelen. Dat geldt voor onze houding naar onze huurders, onze kopers en medewerkers van commerciële en maatschappelijke partners en collega’s.

Arnhem in 't hart 
Volkshuisvesting mag als toegelaten instelling woningen en ander vastgoed beheren. ontwikkelen en (ver)kopen in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. Maar wij profileren ons als een Arnhemse corporatie, met inmiddels een eeuw ervaring op ons huidige werkterrein. De gemeente Arnhem is ons speelveld, maar ook buiten Arnhem kunnen wij actief zijn. Ons criterium is daarbij altijd: we moeten onze keuze aan de Arnhemmers kunnen rechtvaardigen en in het belang van de stad kunnen uitleggen.

U kunt hier ons Ondernemingsplan en Jaarplan 2017 downloaden: Ondernemingsplan 2017-2020 en Jaarplan 2017.
 

Onze missie
´Volkshuisvesting Arnhem maakt goed en betaalbaar wonen in vitale wijken in Arnhem mogelijk.´

Wat bedoelen we hiermee?
Als maatschappelijke onderneming zijn wij gericht op wonen. Goed wonen geeft aan dat de woning en de buurt een prettige plek moet zijn. Met de term betaalbaar bedoelen we dat wij ons in het bijzonder richten op mensen die vanwege materiële, fysieke of geestelijke beperkingen weinig mogelijkheden hebben. Wij werken aan vitale wijken door op een open en betrokken wijze mensen te verbinden.

Wij maken mogelijk: we bieden mensen mogelijkheden en perspectieven. Van mensen verwachten wij dat ze zelf de keuzes maken wat ze willen en hoe ze willen wonen.

Prestatieafspraken 2017
De gemeente Arnhem en vijf Arnhemse corporaties: Volkshuisvesting, Portaal, Vivare, Mooiland en Omnia Wonen vinden het belangrijk dat Arnhem nog aantrekkelijker wordt als woon- en werkstad. Wij hebben met hen en met onze huurdersvertegenwoordiging samen afspraken gemaakt. Klik hier voor de Prestatieafspraken 2017 en hier voor de prestatieafspraken 2017 met Woonwagenbewoners

Bewonersonderzoek

Iedere twee jaar vindt er een bewonersonderzoek plaats. In dit onderzoek wordt aan bewoners gevraagd naar de tevredenheid over hun woning, onze dienstverlening en de beleving van hun woonomgeving. De resultaten gebruiken wij om te toetsen of we nog de goede dingen doen en waar meer energie nodig is.

Resultaten bewonersonderzoek 2015