Huurverhoging
Huurverhoging
 
Print
TwitterFacebookE-mail
 

Huurverhoging 2014

In 2014 worden de huurprijzen van woon- en bedrijfsruimten opnieuw aangepast. Dit is noodzakelijk als gevolg van inflatie en noodzakelijke investeringen. De verhoging heeft ook te maken met de door de overheid opgelegde verhuurders- en saneringsheffing. Volkshuisvesting compenseert deze heffingen door enerzijds de bedrijfslasten te verlagen en anderszijds helaas de huurinkomsten te verhogen. 

De inflatie ligt op 2,5 %. Volkshuisvesting houdt hierbij rekening met de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen door middel van een zogenaamde streefhuur. Met de jaarlijkse huurverhoging wordt bij zittende huurders de afstand tussen de huidige huur en de gewenste huurprijs (streefhuur) geleidelijk gedicht.

Wat betekent het voor u?

- Voor alle sociale huurwoningen (huurprijs tot € 699,48) geldt een huurverhoging van 4%.

Uitzondering hierop zijn:

  • huishoudens met een inkomen hoger dan € 43.602 die relatief goedkoop wonen. Zij krijgen een huurverhoging van 6,5 %.
  • Woningen met een huurprijs boven de vastgestelde streefhuur krijgen geen huurverhoging (in totaal 553 woningen).
  • Woningen die door de huurverhoging boven de streefhuur uitkomen worden afgetopt (in totaal 1675 woningen).

- Voor alle luxe huurwoningen (huurprijs vanaf €699,48) geldt een huurverhoging van 3%.
- Kamers, woonwagens(-standplaatsen), garages en bergingen krijgen een huurverhoging van 4%.
- Bedrijfspanden krijgen een huurverhoging van 2,5%.

Wanneer gaat de verhoging in?
De huurverhoging van de bedrijfsruimtes gaat in per 1 april 2014. De huurverhoging van de sociale- en luxe huurwoningen, kamers, woonwagens(-standplaatsen), garages en bergingen gaan in per 1 juli 2014.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over de aanstaande huurverhoging? Belt u dan met onze klantenservice

(026) 3 712 712.

Bezwaar tegen de huurprijs of huurverhoging?

Bent u het niet eens bent met de huurprijs of de huurverhoging van uw woning? Meld ons dit dan schriftelijk via één van onderstaande formulieren. Wij adviseren u in ieder geval goed de brief te lezen die u bij de jaarlijkse huurverhoging heeft ontvangen. Daarin staat precies uitgelegd waarom we de huur hebben verhoogd. Ook staan hierin de redenen genoemd waarop u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

U kunt uw brief sturen naar:
Volkshuisvesting Arnhem
Klantenservice
Postbus 5229
6802 EE Arnhem

Huurcommissie
Nadat wij uw brief hebben ontvangen, ontvangt u van ons een reactie op uw bezwaar. Bent u het dan nog steeds niet eens met de hoogte van de huur dan kunt u uw bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Dit is een landelijk werkende commissie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurders en verhuurders. De commissie doet uitspraken over geschillen over huurprijzen, onderhoudsgebreken en servicekosten van woonruimten.
U kunt op de website van de Huurcommissie ook het formulier 'Huurverhoging: Verzoek om uitspraak’ downloaden.
Kijk voor meer informatie over de Huurcommissie op  http://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging/ of bel gratis naar 0800 – 4 887 243.